Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:41

Phải rằng nắng quáng vời đèn loà,
Mắt thấy càng thêm dạ xót xa.
Khăn chít đã nên chàng bột bẹt,
Xoàn đeo nào khác ả trăng hoa.
Giang san rạng vẻ ô ô nhỉ?
Thiên hạ trông vào thế thế a?
Có cúng không thiêng chi cúng nữa,
Ta về ta vái Bụt chùa ta!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925