Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:27

Ngó khắp hoàn doanh ngó lại mình,
Ngoài hai mươi tuổi mặt thư sinh.
Tấm gan trung phẫn trời soi thấu,
Tấc đạ băng thanh nguyệt chứng minh.
Quắc mắt nhìn coi tranh thế cục,
Chau mày ngán nỗi cái nhân tình.
Biết người ai biết lòng chăng tá?
Ai biết ai không mặc phẩm bình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925