Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:32

Ngảnh mặt trông ra tối tối mò,
Một mình đứng dựa lại nằm co.
Chiếu chăn trong khách cơn say tỉnh,
Cờ bạc nhà ai chuyện nhỏ to?
Quặn khúc ruột tằm đau cánh cánh,
Chán tai đờn muỗi gảy o o.
Cải thân lữ thứ riêng đòi đoạn,
Muôn dặm cô phòng có biết cho?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925