Đăng bởi Cam Sành vào 10/05/2008 05:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2008 02:33

Mưa bay trắng lá rau tần
Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa...
Có người về khép song thưa
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng


Đầm Liên Hoa 1939

Có bản in tiêu đề bài thơ là Ý thu.

Nguồn: Trần Kim Bằng, Thơ Trần Huyền Trân tuyển tập, NXB Văn học, 2001