oh, bài này hay đấy,là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ! mình thích nhiều bài thơ cua THT nhưng tiếc là ko có thời gian để pot lên thivien!


note!
"Ánh trăng mờ khuyết gọi đêm tàn
Vu vơ làn gió mãi đi hoang
Thành sương giăng phủ sầu canh vắng
Tâm hồn lãng đãng khói hương tan !"