đời tôi – em hỏi làm chi?
đời tôi là chuyến tàu đi không người
sông tần bao ngả ngược xuôi
đã vắng cái bến lại dài con sông
tình tôi – em hỏi làm chi?
tình muôn ngàn lối tôi đi một mình
một mình dốc chén ly sinh
men day dứt mãi, lòng mênh mông buồn
duyên tôi – em hỏi làm chi
mây bay trái hướng, gió đi sai chiều
nước bèo nào được bao nhiêu
tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu thương
lòng tôi – em hỏi làm chi?
lòng rồ dại ấy còn gì nữa đâu!
hình như nó chết từ lâu
bởi thương, bởi nhớ, bởi sầu, bởi vui
thơ tôi – em hỏi làm chi?
một nguồn hương dại đi về ngẩn ngơ
thơ người là trái chín vừa
thơ tôi là trái không mùa không tên
kìa em! – đừng hỏi nữa em
chim lồng đã vụt, theo lên gió ngàn
rung lòng: lá động chiều tan
nhặt đi, em, "cánh thơ vàng" đang rơi!