Đẻ ra trong đói khổ
Váy mẹ làm áo con
Miệng khát sữa cào vú
Nào hay già thiếu cơm
Lớn lên vào xưởng thợ
Bán sức cho người buôn
Bếp lạnh thường không lửa
Mẹ con nhìn trời suông
Một chiều mẹ nức nở
Con ngồi thương núi non
Rồi sương trùm tóc mẹ
Rồi bụi cuốn đời con
Vào Nam con thiếu áo
Ra Bắc mẹ thèm cơm
Từng lớp người rau cỏ
Lăn một khối đau buồn.


Nguồn: Việt Nam thi nhân hiện đại, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, Xuân Thu tái bản, 2000