Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 12/05/2008 13:23

Gửi Việt Châu

Chiều loạn mây rồi, gió đã lên
Một sông đôi bến dở con thuyền
Ngọc chìm đáy nước, vàng trong cát
Vào trúc thôi ngâm sách thánh hiền

Lũ ta kẻ sĩ nằm trong đạo
Nhân nghĩa kê đầu nghe nắng mưa
Xót cội đời nghèo hương chẳng đậu
Mỏi mòn chính khí lạc loài thơ

Nghĩa lớn ai mua bán chợ chiều
Dập vùi hoa lá biết bao nhiêu
Hãy công chiến đề chung trang giấy
Cất bút cho dòng chữ kiếm reo.


Sài Gòn, 1943