Mưa đêm bừng thức giấc
Ánh điện sáng đầu giường
Ngoài trời làn chớp giật
Tôi thầm hỏi đêm trường

Bao bạn thức đêm nay
Đang đo hơi, lọc nước?
Lò cao mọc ngang mây
Lửa trong lò ai đốt?

Tiếng máy hay nhịp thở.
Mà êm ái như ru
Như những ngày tuổi nhỏ
Trong lòng mẹ, võng đưa...

Những đường dây cao thế
Hay những mạch máu đời
Máu hay tình quốc tế
Nghe tiếng trái tim người!

Yêu bao đồng chí bạn
Xa nhà, lẻ gối chăn
Giờ này đôi mắt sáng
Vẫn trên lầu trung tâm.

Ô... Khi bao người ngủ
Thì bao người thức đây
Tâm trí ngùn ngụt lửa
Bắt đêm sáng như ngày!

Ôi dòng sữa yêu thương
Vắt nuôi đời vạn thuở
Biết bao người bình thường
Đêm đêm làm quên ngủ!

        *

Nhìn ra lòng sông chảy
Sóng cuộn nước mưa đầy
Lòng tôi nghe nhạc dậy
Cùng bạn thức đêm nay.


4-1961

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]