Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 15:59

Núi biếc. Chạm chiều mua tím
Mây mềm, vạt áo xưa phơi
Chùa cũ. Sư thầy xuống núi
Giật mình. Kẻ lá nắng rơi!

Hoàng lan gặp chưa hé nụ
Mây ghé hiên ngày lam phai
Đá vẫn trầm tư phía suối
Nước chảy động nào thiên thai?

Lá dắt hoàng hôn lưng núi
Ngủ vùi hương nấm xanh rêu
Dâng hương lòng không bén lửa
Phật cười tâm tịnh vô ưu!

Tôi dẫn thời gian xuống núi
Trật trầy theo chiếc lá lăn
Chạm đất dường như trời tối
Núi ở sau mờ sương giăng…