Tôi và anh hai người xa lạ nhưng nếu chạm cốc bên nhau có lẽ sẽ đồng cảm lắm đây!

Biết nụ cười nghĩa là tim biết khóc!