Bạn đăng bài thơ "Bài hát ra hoa sen" của nhà thơ, nhà báo, nhà giáo Trần Hoà Bình thiếu 1 câu ở khổ thơ đầu tiên.Khổ thơ đầu tiên có 5 câu
"Ngủ đi những đoá hoa sen
Hoa mọc bên nhà em
Ta hái về thành phố
Đêm nay Từ Sơn ta nhớ
Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta"


Trần Hoà Bình ngoài là nhà thơ, nhà báo, nhà giáo anh còn là 1 hoạ sỹ(điều này rất ít người biết đến) nhưng mọi người chắc biết đến các bức tranh biếm hoạ mang tên (Tễu, Nỡm)