Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/08/2009 03:05

Chuông chùa vọng
Nhớ ngày em đi biệt
Đom đóm lập lòe
Thắp giùm nỗi nhớ chiêm bao


Nguồn: blog tác giả