Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:26

Henry Miller từng nói đó là Thời của những kẻ giết người
Còn A. Solzhenitsyn lầm lì sống trong Vòng đầu địa ngục
Tội nghiệp anh và em chui rúc ở Tầng-trệt-trần-gian
Cố gắng làm người, thỉnh thoảng ngoi lên thoi thóp thở.