Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:36

Chim sáo bay về tổ
Chiều rựng nắng
Ấm xóm quê

Vượt nghìn trùng gặp nhau
Em trong suốt sau bức màn ngăn cách
Vô tình lạnh buốt tim anh.