Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/08/2009 02:59

Cháu tôi khoe quà sinh nhật với hàng chữ
“Tặng con gái yêu,
                  dù không còn quá nhỏ nữa. Bố”
Cười vui tự dưng tôi rơi nước mắt
Vào tuổi nầy ở đồng bưng
Ba tôi cưỡi con ngựa chiến bay lên trời mất hút


Nguồn: blog tác giả