Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 02:09

Lý Bạch say trăng nhảy xuống hồ tự tử
Ôi xưa rồi Diễm!
Tôi tự kết liễu thiện nghệ hơn nhiều
Ăn dần từ tay chân đến trái tim mệt mỏi mình
Rồi nhẹ nhàng xoá dần mọi tư tưởng
Bằng nước rửa bồn cầu hảo hạng
Chỉ chừa đôi mắt ma trơi chớp sáng
Nhấp nháy lời vĩnh biệt.