Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:33

Những mặt nạ buồn mốc meo nơi bức vách căn gác xép
Vua, quan, nịnh thần... đùa cùng lũ chuột, gián, mèo
Ông chín nghệ sĩ tuồng già mắt mờ, khục khặc ho, bảo:
- Giờ thiên hạ công khai diễn tuồng đếch cần hoá trang
- Làm công dân lương thiện khó như bắc thang lên trời...