Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:57

Sau khi xem tranh Enzo Mayo trưng bày ở Trung tâm R. Tagore
Họa sĩ mang hai dòng máu Ấn – Nam Phi
Tôi nghiệm ra điều này
Người ta có thể ngủ chung với mèo, quạ, métro, cả tranh sơn dầu...
Với vài ly whisky pha mùi ảo tưởng ngất ngây

Không tin bạn cứ hỏi ông bạn nhà thơ Bangladesh
Từng bỏ nhỏ vào tai tôi: “Mình khoái tranh tay nầy mất thôi!”
Thú thật tôi chỉ khoái cô bạn nhà thơ Gravamayee ở bang Orissa
Làm vài động tác múa bụng hớ hênh
Còn đẹp, sinh động gấp ngàn lần mớ tranh kia.