Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:54

Bùi Giáng nghỉ mát
Ở nhà thương điên Biên Hoà.
Hứng chí viết bừa vài bài thơ lên tường.
Một hôm tỉnh táo bèn trèo rào,
Nhảy xe đò về Sài Gòn du hí.
Không ngờ trong chiếc bị cái bang đeo bên người
Có con mèo quá giang theo.
Thỉnh thoảng ở Chợ Lớn
Hay góc ngã tư đường Trương Minh Giảng
Người ta thấy hai thầy trò
Ngồi uống rượu đế.
Con mèo cạ cạ vào Bùi Giáng
Như thể hai người bạn tâm đắc.
Chuyện này tôi nghe
Chính một ông bác sĩ
Ở nhà thương điên Biên Hoà kể lại,
Bảo đảm có cầu chứng tại toà đàng hoàng.