Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:48

Tôi ớn chữ
Hệt má tôi ớn cơn lũ lụt năm Thìn

Chữ õng ẹo
Chữ dối lừa
Chữ đâm thọc
Chữ thuốc độc

Chữ cõng chữ dàn hàng như kiến
Xây giấc mơ ảo vọng thiên đường

Thế mà cả dân tộc tôi
Phải ăn chữ hàng ngày
...
Tôi ớn chữ