Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 23:32

Vàm Nao
Bát ngát ngã ba sông Cửu Long
Dập dềnh / ngược xuôi
Xuồng, ghe thất thểu lạc dòng
Kiếp thương hồ / bờ bãi tối tăm
Nước. Nước...

Cá và Người
Cuộc săn đuổi bất tận