Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/09/2009 00:50

Về quê ăn tết
Gõ đàn hát chơi
Chín dòng sông chảy
Mênh mang phù sa
Bờ trúc ầu ơ
Má ngồi vấn tóc
Về quê ăn Tết
Lý lắc qua cầu
Chín dòng sông ngậm
Câu hò huê tình
Mùa xuân chim sáo
Mách lẻo điều chi
Ăn tết miệt vườn
Xênh xang nhịp phách
Thương người mắc nợ
Bỏ xứ đi luôn
Có đêm nằm mớ
Nước mắt ướt tuôn
Về quê ăn tết
Ngậm chín con sông
Phập phòng anh thở
Em bay mất tăm
Tràn đồng mây nổi
Yêu nhau mòng mòng.


Nguồn: blog tác giả