Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 08:17

Thấy én bay thấp
Trời sắp mưa to
Kiến chạy nhanh giò
Dời kho gấp gấp!
Dế than tất bật
Báo động thổi kèn
Hạt dưới đất đen
Cựa mình háo hức
Lộp bộp mưa rớt
Hạt phất tay cười


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993