Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:17

Chú ngựa tung vó
Bờm đỏ bình minh
Sáng tươi mặt bình
Ngựa ơi! Chạy mãi
Chưa ra khỏi bình?
- Tôi: Chú ngựa hình
Không rời xa bạn


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993