Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:17

Lên cao hớn hở
Dây đỡ đường bay
Cưỡi gió ngó mây
Đừng quên dây nhỏ
Dây mà không có
Gió xô ngã nhào


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993