Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:02

Em nắn nót từng dòng
Chữ đứng trong hàng kẻ
Chữ nào cũng vui vẻ
Không mẻ trán, sứt môi
Hàng hàng chữ đẹp tươi
Thơm lừng trang giấy mới
Điểm mười cười tươi rói
Nói bao lời thương yêu!


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993