Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:15

Ri rỉ chú dế
Bế vi-ô-lông
Kéo đàn vang ngân
Bồng vầng trăng tỏ
Bay qua đám cỏ
Bay qua đám khoai
Trải sáng rộng dài
Tiếng đàn cao vút!


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993