Con tôm múa râu
Bầu trời chao đảo
Chim non khóc, bảo:
- Trời sập mắc đền


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993