Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 08:20

Chú lưỡi cày miết sâu - mũi tên bay trong đất
Chú nghe tiếng rễ cây kêu:
- Đứt! Đứt!...
Tiếng cỏ kêu:
- Lật! Lật!...
Chỉ có đất hất mặt cười và chim hót reo vui!
Chú hỏi:
- Đất ơi! Anh nghĩ gì cười?
- Tôi sắp gặp cây lúa
- Chim ơi! Em nghĩ gì hót vui?
- Em sẽ thấy bông lúa
Chú lưỡi cày
                           bay nhanh hơn nữa!


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993