Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 08:12

Biển nhảy lên trời
Nhảy hoài không tới
Chìa tay sóng hái
Hái cũng không xong
Trời sà vào lòng
Biển bồng cười ngất


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993