Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:15

Nghe tiếng gà gáy
Bóng tối hoảng chạy
Ùa ra biển khơi
Gặp ông mặt trời
Nổi lên đốt cháy
Sóng vui múa nhảy
Ôm lửa chọi thêm
Bóng tối chết chìm
Biển trời sáng rỡ


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993