Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2016 19:22

Trời - tấm vải
Trải hoa vàng
Hoa tươi sáng
Không úa tàn

Vải ai dệt?
Hoa ai thêu?
Cho em yêu!
Đêm nhìn mãi


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993