Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2020 14:54

Non Gôi nước Vị chốn danh lam,
Miếu thánh trăm năm cũ lại làm;
Chống cột cương thường chung đất Bắc,
Vun nền đạo đức rảnh trời Nam;
Ngẫm từ nhà nước thi không mở,
Chả biết làng nho học có ham;
Muôn lạy linh tiền soi xét tới,
Tấc lòng sùng bái thế là cam!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 160, tháng 3-1931