Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:58

Trác bỉ Cổ sái, ngưỡng chi di cao;
Cảnh trí này công quả xiết bao,
Nô nức buổi phong trào tranh thứ nhất.
Tượng ngang trời chênh vênh bóng nhật,
Tiếng kình đưa phảng phất áng mây bay;
Gọi mộng trần mấy mặt tỉnh say,
Hang xoáy ốc vẫy tay về tới cửa.
Đông độ nhất hồ phi thị hử,
Nam thiên tử khí thử nhiên da.
Sông bốn bề nước nước hoa hoa,
Vẽ một bức vô nha chí thú;
Vị phưởng kinh dinh thuỳ thị chủ,
Hẳn là tay thiên thủ đặt bày ra.
Nam mô Phật tổ nước nhà!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928