Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:53

Nhắn hỏi nhà quê mấy bác đồ,
Đồ gì đồ chữ của nhà nho;
Áo buồm lượt sượt vòng khăn vặn,
Quần thụng nhôm nhem mối khố xò;
Tâm sự dăm ba điều khả bất,
Văn chương sáu bảy chữ chi hồ.
Cái gì khác hẳn văn minh nhỉ,
Khác cái trên đầu búi tó to.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928