Kỳ đình nửa dấu vết chân trời
Ngại khúc khâu tư hát mãi rồi
Không cố ý thương ngươi tuổi trẻ
“Vũ lâm linh” hát gặp người vui

tửu tận tình do tại