Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 10:11

赤嘴猴

中間唯有赤嘴猴,
殷勤僭上白雞樓。
口王以定興亡事,
不在前頭在後頭。

 

Xích chuỷ hầu

Trung gian duy hữu xích chuỷ hầu,
Ân cần tiếm thượng bạch kê lâu.
Khẩu vương dĩ định hưng vong sự,
Bất tại tiền đầu tại hậu đầu.

 

Dịch nghĩa

Quãng này chỉ có hầu mõm đỏ,
Lăm le ngầm lên lầu gà trắng.
Khẩu vương đã định việc còn mất,
Chẳng ở trước mà ở về sau.


Bài thơ này chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ có quãng này mõm đỏ hầu,
Ân cần muốn chiếm bạch kê lầu.
Khẩu vương đã định thời hưng phế,
Chẳng ở tiền đầu, ở hậu đầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quãng này có khỉ đỏ hầu,
Ân cần muốn chiếm luôn lầu bạch kê.
Khẩu vương định phế hưng về,
Chẳng bên đầu trước, lại kề đầu sau.

14.00
Trả lời