Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2007 17:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2014 10:21

自歎其二

飄零萍梗窮遊子,
跋涉關涼賤有司。
許國無才惟口舌,
猷人一話失鬚眉。
行藏出處有分命,
南北東西無險夷。
宗廟幸安臣責塞,
江山好興病相宜。

 

Tự thán kỳ 2

Phiêu linh bình cánh cùng du tử,
Bạt thiệp quan lương tiện hữu ty.
Hứa quốc vô tài duy khẩu thiệt,
Du nhân nhất thoại thất tu mi.
Hành tàng xuất xử hữu phận mệnh,
Nam bắc đông tây vô hiểm di.
Tông miếu hạnh an thần trách tắc,
Giang hồ hảo hứng bệnh tương nghi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cánh bèo lạc lõng đó rồi đây,
Lặn lội nài chi bước đoạ đày!
Giúp nước không tài, duy miệng lưỡi,
Trái người một tiếng, đấng râu mày.
Đông, Tây, Nam, Bắc khinh nguy hiểm,
Hành, xả, dụng, tàng, mặc rủi may.
Tôn miếu miễn an, là hả dạ,
Sông hồ dạo bước, bệnh lui ngay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cánh bèo lạc lõng đó đây,
Kể chi lặn lội đoạ đày quan sai,
Giúp dân miệng lưỡi không tài,
Trái người một tiếng râu mày mất uy.
Đông, Tây, Nam, Bắc khinh nguy,
Ẩn, làm, ra, ở, rủi may mặc lòng.
Miễn an tôn miếu, dạ trông,
Sông hồ vui thú, bệnh lòng lui ngay.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cánh bèo trôi nổi gót lênh đênh,
Lặn lội đâu nề cảnh nổi nênh.
Giúp nước không tài còn miệng lưỡi,
Mưu người một tiếng mất tuổi tên.
Hành tàng xuất xử theo duyên phận,
Nam bắc đông tây mặc thác ghềnh.
Tông miếu may còn, mừng bệnh dứt,
Sông hồ thoả chí bước thênh thênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời