Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2014 18:40

和武汝兩契

花寫新鶯柳試煙,
柴扉終日枕相眠。
同心故舊各千里,
改目山河已一年。
卻幸晨光猶借日,
豈應海國獨無天。
此生未了桑蓬志,
敢占廬山結白蓮。

 

Hoạ Vũ, Nhữ lưỡng khế

Hoa tả tân oanh liễu thí yên,
Sài phi chung nhật chẩm tương miên.
Đồng tâm cố cựu các thiên lý,
Cải mục sơn hà dĩ nhất niên.
Khước hạnh thần quang do tá nhật,
Khởi ưng hải quốc độc vô thiên.
Thử sinh vị liễu tang bồng chí,
Cảm chiếm Lư Sơn kết Bạch Liên.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Hoa có oanh vàng, liễu khói lam,
Suốt ngày cửa gỗ gối nhau nằm
Đồng lòng bạn hữu đâu nghìn dặm?
Lạ mắt sơn hà đã một năm!
Nhờ ánh vầng dương, may thấy sáng,
Còn trời đáy biển, há không tăm?
Kiếp này chí chửa làm trai thoả,
Sen trắng Chùa Đông đâu dám thăm?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa oanh vàng, liễu khói lam,
Suốt ngày cửa gỗ gối nằm ngủ nhau.
Đồng lòng bạn hữu xa đâu?
Sơn hà lạ mắt qua rồi một năm.
Ánh dương may thấy ghé thăm,
Còn trời đáy biển không tăm sao bày?
Kiếp này chưa thoả chí trai,
Chùa Đông Sen trắng đâu ngài dám thăm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa rộn oanh vàng, liễu khói giăng,
Cửa sài suốt buổi mãi trùm chăn.
Bạn xưa đồng chí đâu ngàn dặm,
Sông núi quê người trót một năm.
Đáy biển trời in còn chửa mất,
Vầng hồng toả bóng biết bao lăm!
Bình sinh không thoả tài ngang dọc,
Chùa cũ hoa xưa ngại đến thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời