14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2014 18:53

有感

人生何必問窮通,
今古功名旅夢中。
自分疏庸非大器,
偶因裘敗見微忠。
君恩為報何辭辱,
臣道無成放有功。
幸竊活身歸故國,
太平宇宙作詩農。

 

Hữu cảm

Nhân sinh hà tất vấn cùng thông,
Kim cổ công danh lữ mộng trung.
Tự phận sơ dung phi đại khí,
Ngẫu nhân cừu bại kiến vi trung.
Quân ân vi báo hà từ nhục,
Thần đạo vô thành phóng hữu công.
Hạnh thiết hoạt thân quy cố quốc,
Thái bình vũ trụ tác thi nông.

 

Dịch nghĩa

Ở đời kể chi cùng khốn với hanh thông
Công danh xưa nay chẳng qua như giấc mộng trong nơi đất khách
Biết phận mình tầm thường không phải bậc đại tài
Có gặp lúc thất bại mới biểu lộ được đôi chút lòng trung
Ơn nước chưa đền, đâu từ nhục nhã
Đạo tôi không được việc, há dám kể công
Nếu thân này may được sống sót trở về nước nhà
Ta sẽ làm một nhà nông biết thơ ở trong bờ cõi thái bình


Bản dịch nghĩa của Nguyễn Bích Ngô.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Đời sống cùng thông mặc thế nào!
Công danh kim cổ, giấc chiêm bao!
Biết thân xoàng, chẳng ông gì đáng,
Được tiếng trung, vì áo rách đeo!
Chưa báo ơn vua, đành tủi nhục,
Không thành đạo cả, dám công lao?
Thái bình được sống yên về nước,
Thơ mấy vần ngâm, ruộng mấy sào!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kể chi cùng khốn với hanh thông,
Đất khách công danh giấc mộng lòng,
Biết phận tầm thường không bậc giỏi,
Thất cơ mới lộ chút lòng trung.
Chưa đền ơn nước đâu từ nhục,
Không đạt việc đời há kể công,
Sống sót nếu may về đất nước,
Thái bình thơ vịnh một nhà nông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hanh thông khốn khổ chuyện thường
Xưa nay tìm xứ mơ đường công danh
Biết thân chẳng được giỏi rành
Thất cơ mới thấy trung thành còn vương
Nhục, vì chưa đáp quê hương
Thân không thành việc, đâu đường kể công
May về xứ cũ thân còn
Làm thơ cày ruộng nước non thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời