25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2014 15:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2014 15:08

舟中偶占

流水遊人兩不情,
憑虛正好濯塵纓。
樹橫浪面依微碧,
留入雲根蕩漾青。
沙鳥欲棲驚棹躍,
紅花無語弄潮生。
誰將一曲春江水,
為洗關河萬里腥。

 

Chu trung ngẫu chiếm

Lưu thuỷ du nhân lưỡng bất tình,
Bằng hư chính hảo trạc trần anh.
Thụ hoành lãng diện y vi bích,
Lưu nhập vân căn đãng dạng thanh.
Sa điểu dục thê kinh trạo dược,
Hồng hoa vô ngữ lộng triều sinh.
Thuỳ tương nhất khúc xuân giang thuỷ,
Vi tẩy quan hà vạn lý tinh.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Nước chảy, người chơi, chẳng mặn tình,
Chờ chi! giặt giải mũ đi, mình!
Cây ngang mặt sóng lăn tăn biếc,
Nước lộn đầu non gợn gợn xanh.
Muốn đậu, chim kinh chèo đập rộn,
Lặng thinh, hoa rỡn biển dâng nhanh.
Ai đem một khúc sông đầy ắp?
Rửa sạch quan hà muôn dặm tanh!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người chơi nước chảy nhạt tình,
Giặt ngay giải mũ đi mình chờ ai!
Cây ngang mặt sóng biếc dài,
Đầu non nước lộn gợn màu xanh rêu.
Chim sà muốn đậu đập chèo,
Lặng thinh hoa rỡn biển trào dâng nhanh.
Ai đem một khúc sông đầy
Quan hà rửa sạch muôn bầy dặm tanh!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Không tình nước chảy với người chơi,
Giải mũ nương đâu giặt đúng thời.
Mặt sóng cây nghiêng biêng biếc sắc,
Đỉnh non hoà nhập ngát xanh trời.
Chim sông muốn đậu kinh chèo lái,
Hoa đỏ không lời giỡn sóng khơi.
Ai lấy nước sông xuân một khúc,
Quan hà vạn dặm rửa tanh hôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước chảy, người chơi chằng hợp lòng,
Thôi rồi! giải mũ giặt cho xong.
Đỉnh non lộn nước lăn tăn biếc,
Mặt sóng ngang cây gợn gợn xanh.
Chim hãi tiếng chèo không dám đậu,
Hoa đùa mặt biển lại làm thinh.
Dòng xuân một khúc ai  đem rửa
Sạch hết tanh hôi khắp núi sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời