Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 09:59

感懷

鷓鴣在江南,
杜鵑在江北。
鷓鴣鳴家家,
杜鵑鳴國國。
微禽猶有國家聲,
孤臣對此情無極。

 

Cảm hoài

Giá cô tại giang nam,
Đỗ quyên tại giang bắc.
Giá cô minh gia gia,
Đỗ quyên minh quốc quốc.
Vi cầm do hữu quốc gia thanh,
Cô thần đối thử tình vô cực.

 

Dịch nghĩa

Chim giá cô ở bờ nam sông,
Chim đỗ quyên ở bờ bắc sông.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Loài chim nhỏ còn kêu tiếng quốc, gia,
Kẻ cô thần trước cảnh này lòng không dứt.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 33

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Giá cô ở phía nam sông,
Đỗ quyên bờ bắc chung dòng ngó qua.
Giá cô phát tiếng gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc tha thiết là.
Chim còn kêu tiếng quốc, gia,
Thân này thấy cảnh xót xa lòng hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giá cô ở bờ nam,
Đỗ quyên ở bờ bắc.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Chim kia còn kêu tiếng quốc gia,
Cô thần nghe đó buồn không dứt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời