Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2014 18:43

題翁墨譚少保節義祠

皤皤白髮六朝人,
國變君亡敢有身。
慷慨北城緘密詔,
淒涼南岸泣正塵。
一天不共魚蓑子,
重壤無慚豸服臣。
今古興亡歸逝水,
獨留紅日照蒼筠。

 

Đề Ông Mặc Đàm thiếu bảo Tiết Nghĩa từ

Bà bà bạch phát lục triêu nhân,
Quốc biến quân vong cảm hữu thân.
Khảng khái bắc thành giam mật chiếu,
Thê lương nam ngạn khấp chinh trần.
Nhất thiên bất cộng ngư xoa tử,
Trùng nhưỡng vô tàm trãi phục thần.
Kim cổ hưng vong quy thệ thuỷ,
Độc lưu hồng nhật chiếu thương quân.


Đàm thiếu bảo tức Đàm Thận Huy, người làng Ông Mặc, huyện Đông Ngạn (Bắc Ninh), đỗ tiến sĩ đời Hồng Đức (1490), quan làm đến Lại bộ thượng thư, thiếu bảo và dự vào Tao đàn Nhị thập bát tú, trải thờ sáu triều vua: Thánh Tông, Hiến Tông, Túc Tông, Tương Dực, Uy Mục và Chiêu Tông. Khoảng đời Quang Thuận, họ Mạc chuyên quyền, vua Chiêu Tông xuất giá về miền Nam, ông phụng mật chiếu về Bắc Giang khởi binh chống Mạc. Việc không thành, ông uống thuốc độc chết. Di trước có Mặc Trai thi tập. Mạc Đăng Dung trọng khí tiết ông, truy tặng tước hầu. tương truyền sắc rước về đến thôn Cổ Trâu thình lình bắt lửa bốc cháy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Thờ sáu triều vua, tóc bạc phơi,
Vua đi, nước loạn, thiết chi đời?
Chiếu vâng thành Bắc, lòng hăng hái,
Bụi cuốn đường Nam, lệ nhỏ rơi...!
Đất mới hổ đâu cho cụ án?
Trời chung không đội với anh chài!
Hưng vong kim cổ theo dòng nước...
Khóm trúc xanh còn bóng đỏ soi!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu vua thờ, tóc bạc phơ,
Vua đi, nước loạn, sao người tiếc thân?
Bắc thành hăng hái chiếu vâng,
Đường Nam bụi cuốn, lệ hàng nhỏ rơi...!
Mạc cùng không đội chung trời!
Hổ đâu đất mới cho thời án không?
Hưng vong kim cổ theo dòng...
Trúc xanh còn bóng ánh lồng đỏ soi!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc bạc phơ phơ phụng sáu vua,
Non sông tan tác não nùng chưa!
Bắc thành hăng hái vâng quân mệnh,
Nam lộ thê lương khóc gió mưa.
Chẳng chịu một trời cùng kẻ biển,
Đâu hèn chung đất với người xưa.
Cổ kim được mất theo dòng nước,
Bóng đỏ soi hàng trúc nhặt thưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời