23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 10:09

唐太宗與本朝太宗

唐越開基兩太宗,
彼稱貞觀我元豐。
建成誅死安生在,
廟號雖同德不同。

 

Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông,
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Đường và Việt đều có vua mở mang cơ nghiệp thuỵ là Thái Tông,
Bên họ xưng là Trinh Quán, Bên ta xưng là Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết chết, An Sinh thì được sống,
Miếu hiệu tuy giống nhau nhưng đức độ lại khác nhau.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường, Việt hai vua hiệu Thái Tông,
Đường xưng: Trinh Quán, Việt: Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường Việt có vua hiệu Thái Tông,
Bên xưng Trinh Quán, ta Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu giống nhau đức chẳng đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiệu vua Đường, Việt, Thái Tông,
Bên xưng Trinh Quán, ta trồng Nguyên Phong.
Vua cùng hiệu đức chẳng đồng
Kiến Thành bị giết, còn giòng An Sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời