Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 10:02

Một cụ phán già rơi ba toong
nhặt lên hầu cụ
Đẩy chiếc xe bò ì ạch dốc đê
Một em bé ngã - ngã tư
Vực em lên phủi bụi
Một thằng con Tây đá túi bụi bà lão ăn mày
Khó xử làm sao!!!
Đúng lại? Đi? Ê? Nhìn gì?
Lủi lủi khôn xong mũi giầy đá sốc
Hu! Hu!
Hiệp sĩ xì-cút chạy về nhà
Mách mẹ Hu! Hu!


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994