Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2018 00:54

(Kịch 3 màn)

Màn 1
Đâu thuốc trường sinh hỡi khoa học già lão?
Thôi để ta tìm bất tử ở văn chương
Đánh vợ... bán đoạn 5 sào ruộng tổ
Hoài đi.

Màn 2
Tu viện lầu xanh tròng trành lá đổ
Thánh đường tiệm hút xạc xào sương
Tết tết tết ư? Sao lại tết?
Một kinh thành xác pháo đỏ
Một tấm thân đau - gió thổi ngõ Bò

Màn 3
Đêm cuối năm nhà xác
Người bác sĩ già cúi mổ một thây ma
Đừng mổ! Hoài công!
Đâu phải vi trùng giang mai đục sọ?
Tốt nhất hãy an ủi
Khăn nhiễu tím - cổng nhà thương
Người thiếu phụ, vợ Hoài.


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994