Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2018 00:40

Đêm khách sạn
Phòng 13 một nữ hai nam
Phòng 17 một nam hai nữ
Yếm nứt nụ tồng tênh
Bố bồi săm con nhòm lỗ khoá
Mi mắt đồng trinh màng xé lụa trần truồng
Chưa 14... đã ma cô thành thạo.


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994