Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 12/03/2008 07:49

.sao lại cho tôi quả địa tối chỉ ? bao jờ tôi gỡ cho xong ? sao lại cho tôi một tan nát nhân lý! tôi hàn tôi gắn đến bao xong ? sao lại cho tôi đêm chín fía ? cô hồn bấc lụi hạt đèn chong ?

.đêm chín phía. ngày chín nghĩa. vô vị địa - gió lĩa xĩa - chiều lịa xịa. lá lĩa tĩa - chữ lữ.

.heo may. chia tay. em về không độ phố - heo may...

.cả những con đường cũng biết ước mơ.

.gặp một sân ga im lặng trắng.

.không bao giờ! và không bao giờ ? khách thơ có chỗ, ở trong huyên náo địa dư-người ?

trăng Á mặt trời Âu đều chẳng chiếu, vào chỗ nào là chỗ khách thơ đau.

.thơ là thuốc chữa cho ta, bệnh sống ?
chẳng bệnh gì đâu, chỉ mỗi bệnh sống. không thơ, lấy gì chữa chạy giúp giùm ta ?

.khách thơ chẳng thích gì quả đất. anh lạc hành tinh rồi! tội nghiệp!

.trên kia nến thắp các vì sao. ắt sao ấy phải cho ai cần thiết đấy! mật mã trời sao chỉ là Á-Y N-Á-Y Á-Y N-Á-Y- biết là áy náy hộ vì ai?