.tôi ốm ở toàn - tôi phố cây đường đèn lúc mưa lá lẩm hoa trời sao và tín hiệu lạ.

.tất cả trăng sao bên kia đều công dụng hàng ngày đời mặt đất.

.tôi chôn rau là ở tận
                      bầu trời sao
                                 xa thẳm ấy
nơi không phố phường
                      không chợ búa
                                 chẳng đường ngang
                                            ngõ dọc
tàu bè xe pháo cũng không.

.nếu như quả đất xám
càng cần anh tiếp xúc trong veo
dù cơn mưa eo
khúc ước vẹo khèo
                      yoặt yèo
                  đường khoèo.